Leervioolspelen.nl
Viool leren spelen in IJsselstein

 
Informatie

Een schooljaar loopt van september tot en met juni. Alle schoolvakanties zijn vrijgesteld van les, tenzij anders overeengekomen is. Een schooljaar kent 36 lesweken.

Betaling geschiedt middels een te ontvangen factuur na aanvang van het schooljaar. Het lesgeld kan desgewenst in 2 gelijke termijnen betaald worden, respectievelijk binnen 15 en 60 dagen na datum van verzending van de eerste factuur. Dit geldt niet voor strippenkaarten.

Als je niet zelf een viool hebt is het huren van een instrument een goede oplossing. Hiervoor zijn meerdere oplossingen te bieden. Informatie en tarieven, over de huur van een viool, zijn eenvoudig o
p te vragen. Zie hiervoor de contactinformatie.